Greater Nepal

 Greater Nepal  पुरानो नेपाल मध्ययुगीन नेपालको मापदण्डमा धेरै ठूलो थियो किनभने विभिन्न कारणहरूको यो विभाजित भएको छ। सन् 1 9 44 मा पुनर्स्थापना युद्ध सुरु भयो र 1774 मा प्रभु पृथ्वी नारायण शाहको शासनमार्फत क्रुड पूर्व पूर्व दार्जिलिंग जस्तै थियो। Read more